'S bLog < SCRIPT>
 
 

 

 
心得体会(建江)
[ 2007-4-5 18:51:00 | By: ◇¨恒> ]
 
  走进了服装世界,走进了青春的世界,走进了合作的世界。
青春之路漫漫兮,服装之旅难忘兮!
众人拾材火焰高!团体合作硕果累!就如服装的完美搭配般,我们将各自的火红热情,青春活力,蓝色沉默。。。进行合理搭配合作!迸发出了精彩的火花!
一步步地。。。我走过了,一滴滴地。。。汗流下了,一段段地。。。它出世了!终于。。。我用我的双手去编织成服装个性的彩虹!人们仰起了头,嘴角分明的上翘了,头轻轻的点了点!
开心吗?不!——是特别地开心!痛快吧?NO——是非常地痛快!。。。。。。。
因为,我付出了,得到了,满足了!
                                                    ——陈建江

 
 
 • 标签:服饰与个性 
 • 发表评论:

   大名:
   密码: (游客无须输入密码)
   主页:
   标题:
   
   
   
  Powered by Oblog.